Ledelsesrådgivning og strategisk marketing

Arbejdsmetoder og -processer

Collaboration arbejder systematisk, holistisk og iterativt med ledelsesrådgivning
og strategisk marketing

Metoders / processers formål

Organisationer, der arbejder efter lineære og rigide processer, må ofte sande, at jo større og mere komplekst et projekt er, jo større udfordring er det at opfylde forretningsmæssige mål (skabe den ønskede værdi). Dette gælder også for overholdelse af deadlines og budgetter. Collaboration mener ikke, at det kan lade sig gøre at definere alt på forhånd. Derfor er det nødvendigt med løbende dialog og tilpasning (forventningsafstemning) – og dette gøres optimalt ved at arbejde systematisk, holistisk, iterativt og inkrementelt – og lære hen af vejen (…Refleksion, Udvikling, Handling, Observation, Refleksion…). Det giver ingen mening at holde fast i oprindelige projektmål, hvis din virksomheds behov ændres. Sker det, bør de forretningsmæssig mål, og dermed også projektmål tilpasses, fordi man ellers risikerer at foretage en investering, som ikke har nogen værdi, og dermed heller ikke bidrager positivt til at opnå virksomhedens mål.

Systematisk og holistisk metode / proces

Collaboration arbejder, blandt andet, efter principper / metoder som Scrum, M.B.O. (Management By Objectives) og M.E.C.E. (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive). Med andre ord er det særdeles væsentligt, at alle projekter udføres efter en afklaring af hvilke mål og forretningsmæssig værdi, som din virksomhed ønsker at opnå – og, at der er enighed om og mulighed for at tilpasse forventninger / projektmål løbende.

Iterativ metode / proces

Collaboration anvender en iterativ og inkrementel proces, der benytter læringsloops, og som er inspireret af Kolb’s læringscirkel, The Learning Plan (organisatorisk læring og innovation mv.) og Scrum. Denne metode / proces sikrer, at både din virksomhed og Collaboration opnår tilfredsstillende forretningsmæssige mål, fordi mål, tidsrammer og budgetter, i tæt samarbejde og dialog, løbende tilpasses i forhold til eventuelle ændrede forretningsmæssige behov.

© Collaboration ApS / Mark Jørgensen Chaudhry
Collaboration på de sociale medier