Konceptudvikling, web-design, web-udvikling og drift af DSB Rejsekortspillet.

DSB Rejsekortspillet blev udviklet med ønsket om, at medarbejderne skulle introduceres for Rejsekortet på en motiverende og engagerende måde. Rejsekortspillet skulle samtidig kunne medvirke til løbende læring, der yderligere var effektiv i forhold til investeringen.

Demonstration af DSB Rejsekortspillet.

Udviklingen af DSB Rejsekortspillet

På baggrund af DSB’s forretningsmæssige mål, blev der indledningsvist udviklet et koncept, som beskrev og visualiserede DSB Rejsekortspillet. Konceptet blev tilpasset i en løbende og tæt dialog med DSB, hvorefter teknologi blev valgt i forhold til den ønskede funktionalitet i selve spillet. DSB Rejsekortspillet blev et “multiple choice-spil” med integration af video, fordi dette kunne opfylde læringsmålene mv. Ydermere blev spillet web-baseret, så det blev tilgængeligt online for alle DSB’s medarbejdere, og senere også for alle de andre virksomheder med interesse i Rejsekortet. Collaboration har ansvaret for udvikling/videreudvikling og løbende drift.

Eksempel på video som spillerne først ser, og derefter skal besvare spørgsmål ud fra.

Resultatet af DSB Rejsekortspillet

DSB Rejsekortspillet er blevet benyttet af et stort antal af DSB’s medarbejdere, siden det blev tilgængeligt online. Det har blandt andet betydet store økonomiske besparelser, i forhold til den samlede investering, da det ikke har været nødvendigt med traditionel undervisning i samme grad, som normalt. Herudover har medarbejderne udvist stor interesse og motivation for løbende at tilegne sig ny viden gennem DSB Rejsekortspillet.