Atlet Unitruck ønskede øget overskud i et marked med pris som den væsentligste konkurrenceparameter

Atlet Unitruck producerede og leverede trucks til et marked, hvor den væsentligste konkurrenceparameter var pris, idet det i stigende grad var svært at differentiere sig via teknologiske fordele / funktionalitet. Ønsket var at skabe en større omsætning og et mere tilfredsstillende overskud.

Ny forretningsmodel og strategi, samt marketingkoncept og -kampagne

Efter en strategisk markedsanalyse blev det besluttet at redefinere Atlets forretningsmodel og value proposition, samt udvikle en ny strategi. Formålet var bedre at kunne tilfredsstille markedets forretningsmæssige behov og ønsker. I stedet for at levere et teknologisk produkt (trucks), skulle Atlet levere et samlet servicekoncept, hvor kunderne lejede en samlet full-service logistikløsning. Fokusgrupper og interviews havde forud sandsynliggjort, at de fleste kunder var væsentligt mere optagede af at få opfyldt deres logistiske behov (herunder effektiv og sikker drift af trucks), end hvilke teknologiske funktionaliteter mv., som det anvendte udstyr havde. Herefter blev der udviklet et marketingkoncept med efterfølgende eksekvering af en kampagne, der visuelt kommunikerede de nye, værdiskabende services.

Større overskud og stærkere kunderelationer

Atlet Unitruck fik et væsentligt større overskud og meget stærkere og langvarige kunderelationer som en direkte følge af den ændrede forretningsmodel (full-service-koncept), og den nye strategi og markedsføringsindsats.