FSR ønskede flere studerende på Cand. Merc. Aud.

FSR – Danske revisorer (tidligere Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) ønskede at påvirke unge positivt i forhold til påbegyndelse af Cand. Merc. Aud.-studiet, da tilslutningen til studiet de sidste 20 år havde været stagnerende.

Analyse og udvikling af FSR-koncept og uddannelseskampagne

Med udgangspunkt i FSR’s forretningsmæssige mål, blev der udviklet et marketingkoncept, som visualiserede og beskrev en uddannelseskampagne, som senere blev gennemført. Det primære budskab i kampagnen var en afkræftelse af, at alle revisorer er gamle, støvede og konservative personer, som arbejder med bogholderi og tal. Dette var den umiddelbar fordom, som mange unge havde, hvilket blev konklusionen efter udførelsen af forudgående, kvalitative analyser. Kampagnens budskab var, at de fleste revisorer i dag, i langt højere grad, er rådgivere, og regnskab / bogholderi foregår i virksomhederne egne regnskabsafdelinger, og for det meste ikke hos revisorerne. Derfor visualiserede kampagnen revisoren som en ung, aktiv og dynamisk person, og dette skete ved at kommunikere via tegneserier, musik og events, og på den måde vise, at revisorens arbejde kan være interessant og spændende.

FSR’s kampagne gav mange flere studerende

Det udviklede marketingkoncept og den efterfølgende uddannelseskampagne resulterede i, at der efterfølgende var en væsentlig tilgang til Cand. Merc. Aud.-studiet.