Analyse, strategi og implementering med målet om besparelser og driftsoptimering af IT

Lagkagehuset ønskede en omkostningsreducering i forhold til IT-driften, samt en optimering af IT-systemerne for at opnå bedre driftsstabilitet og kunne udnytte forretningsmæssige muligheder via business intelligence.

Udviklingen og implementeringen af Lagkagehusets nye IT-strategi

På baggrund af Lagkagehusets forretningsmæssige mål, blev der indledningsvist gennemført en strategisk og operativ analyse af de daværende IT-systemer. Analysen sandsynliggjorde, at der var mulighed for væsentlige omkostningsbesparelser og forbedringer af IT-systemerne. Herudover kunne en ny IT-strategi samtidig give mulighed for at udnytte business intelligence i forbindelse med Lagkagehusets forretningsudvikling. Efter præsentation af den nye IT-strategi valgte Lagkagehusets ejerkreds, at strategien skulle implementeres og strategi-rapportens anbefalinger følges.

Resultatet af Lagkagehusets nye IT-strategi

Implementeringen af den nye IT-strategi har medført en langt bedre opfyldelse af Lagkagehusets forretningsmæssige behov. Først og fremmest har der været meget store straksbesparelser med en ROI på ca. 1 år, og økonomiske besparelser på flere millioner kroner årligt. Herudover er de nye IT-systemer og processer lang mere værdiskabende, og IT-driften er blevet væsentlig mere stabil. Tillige er strategiske leverandørbindinger blevet minimeret og IT-systemerne fremtidssikrede på baggrund af nye system-modeller, leverandørmodeller og drifts- og udviklingsprocesser, samt nye muligheder for brug af business intelligence i Lagkagehusets forretningsudvikling.