Promotion-koncept med opmærksomhedsværdi

Duracell ønskede, i forbindelse med en udvidelse af produkt-sortimentet, at skabe opmærksomhed hos forhandler-netværket for at opnå mersalg.

Udviklingen af Duracell-promotion-konceptet

Med baggrund i Duracell’s målsætninger blev en række idéer udviklet, hvorefter der, gennem en løbende dialog, blev udviklet et promotion-koncept. Konceptet blev visualiseret i 3D-grafik, så det endelige resultat kunne danne grundlag for udviklingen af en prototype og senere produktion.

Resultatet af Duracell-promotion-koncept

Det færdigudviklede promotion-koncept blev præsenteret og godkendt, hvorefter prototype og efterfølgende produktion blev sat i gang. Det færdige promotion-materiale blev anvendt af Duracell’s forhandler-netværk.