Markedsføring via visualisering af idéer og koncepter

Den oprindelige idé var at udvikle en figur, som kan benyttes til at visualisere idéer og koncepter, så modtageren intuitivt forstår det overordnede budskab.

Udviklingen af markedsføringskoncept, samt 3D-visualisering

Figuren blev udviklet i form af Robby the Robot, som skulle have nogle af de samme generelle karaktertræk som en ca. 3-årig dreng. Robby the Robot blev først visualiseret som stregtegninger, og er siden modelleret med 3D-software (i princippet ligesom Shrek og lignende figurer).

Fra oprindelig idé til færdigt koncept

Som det fremgår af skitse-tegningerne og 3D-visualiseringerne, er konceptet i øjeblikket under udarbejdelse.